صفحه نخست

#content-widget-header-4b83c6d55b0116f26d034a610f223aff a.archive, .content-widget.slider-2 .carousel-indicators li.active{
background-color: #ecbf30;
}

https://www.simishka.com/wp-content/uploads/2020/08/5-680x448.png
https://www.simishka.com/wp-content/uploads/2020/08/7-680x448.png
https://www.simishka.com/wp-content/uploads/2020/08/6-680x448.png
https://www.simishka.com/wp-content/uploads/2020/08/8-1-680x448.png

فروشگاه اینترنتی آجیل و خشکبار سیمیشکا

پیشنهاد لحظه ای

.style-2 #content-widget-header-e9904ea6a5aff8cd5b80da4b26157884, #content-widget-header-e9904ea6a5aff8cd5b80da4b26157884 a.archive , #content-widget-e9904ea6a5aff8cd5b80da4b26157884 .more .btn-primary{
background-color: #0f0f0f;
}

#content-widget-e9904ea6a5aff8cd5b80da4b26157884 a:hover, #content-widget-e9904ea6a5aff8cd5b80da4b26157884 .owl-item .price ins, #content-widget-e9904ea6a5aff8cd5b80da4b26157884 .owl-item .price, #content-widget-e9904ea6a5aff8cd5b80da4b26157884 .owl-item .price span.amount{
color: #0f0f0f;
}

//simishka.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003451.jpg
//simishka.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003449.jpg
//simishka.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003445.jpg
//simishka.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003443.jpg

دوستان مطرح ما در قسمت عمده